Water

Bewoners in fase 1 van ‘t Roblespark hadden te maken met een hoge grondwaterstand. In sommige gevallen steeg het water in de kruipruimtes naar de onderkant van de vloer. In natte periodes, waarbij de winter van 2017/2018 zelfs extreem te noemen was, is dit niet ongebruikelijk. Maar dit kan wel als vervelend worden ervaren.

Wat kunt u zelf doen?

Op uw grond bent u als eigenaar/ bewoner zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het grondwater van uw perceel. Hiervoor zijn verschillende oplossingen denkbaar, zoals drainage in de tuin of onder de woning. Daadwerkelijk afvoeren kan vervolgens door deze systemen te koppelen via de hemelwaterafvoer aan het riool, of bij een nabije waterpartij met een lager waterpeil rechtstreeks daarop. Ook kunt u de mogelijkheden voor waterafvoer vanaf uw perceel verbeteren: o.a. door uw tuin te voorzien van tuinaarde en de kavel bij afwerking af te ronden. Daarnaast wordt geadviseerd de woning te bouwen zonder een kruipruimte en de woning op een iets hoger peil te laten bouwen.

Wat kan de gemeente hierin doen?

De gemeente draagt zorg voor de afvoer van hemelwater voor die gebieden waarvan zij zelf eigenaar is, de openbare ruimte. Het riool speelt hierin een belangrijke rol. De gemeente biedt de mogelijkheid om bij een gescheiden rioleringssysteem, wat het geval is in de woonwijk ‘t Roblespark, de hemelwaterafvoer vanaf particuliere gronden hierop aan te sluiten. De gemeente zorgt voor een zodanig lager waterpeil in dit riool, zodat u ook daadwerkelijk water daar naartoe kan afvoeren.

Gescheiden rioleringssysteem

Gerelateerde berichten