Actualisering planning woonrijp maken Roblespark en verbetering K.B. Dijkstralaan

De planning van het woonrijp maken van het Roblespark en verbetering K.B. Dijkstralaan is aangepast. Omdat de bouw wat langer heeft geduurd dan voorzien en omdat we problemen ondervinden met levertijden van de gebakken materialen, hebben we de planning wat naar achter moeten opschuiven.

Planning:

Fase 2A – Lignelaan

Bouwen:

  • Kwartaal 1 2023 tot/met kwartaal 3 2023

Woonrijp maken:

  • Kwartaal 4 2023 tot/met kwartaal 1 2024

 

Fase 2 A – Stadhouderslaan

Bouwen

  • Kwartaal 1 2023 tot/met kwartaal 4 2023

Woonrijp maken 

  • Kwartaal 3 2025 tot/met kwartaal 4 2025

 

Fase 2A – Zuid Brimeulaan

Bouwen

  • Kwartaal 3 2023 tot/met kwartaal 2 2024

Woonrijp maken 

  • Kwartaal 3 2024 tot/met kwartaal 4 2024

 

Fase 2A – Noord

Bouwen 

  • Kwartaal 1 2024 tot/met kwartaal 2 2025

Woonrijp maken 

  • Kwartaal 3 2025 tot/met kwartaal 4 2025

 

K. B. Dijkstralaan, Stadhouderslaan tot Hoofdweg

Reconstructie K.B. Dijkstralaan, WRM

  • Kwartaal 3 2023 tot/met kwartaal 4 2023

Woonrijp maken Stadhouderslaan 

  • Kwartaal 3 2025 tot/met kwartaal 4 2025

 

K.B. Dijkstralaan

Het asfalt van de K.B. Dijkstralaan richting de Klap is erg slecht. Deze weg gaan we volledig reconstrueren na de bouwvak van 2023. De weg zal omhoog gebracht worden, het asfalt wordt vervangen en de bermen worden opnieuw ingericht. Hierbij wordt ook de afwatering verbeterd zodat deze toegangsweg een betere ontsluiting zal worden naar de wijk. De weg zal hierbij afgesloten worden voor al het verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Hoofdstraat en De Noord.

Lignelaan

Aansluitend aan de K.B. Dijkstralaan, maken we de Lignelaan woonrijp, wanneer de laatste bouwwerkzaamheden gereed zijn.

Brimeulaan

De Brimieulaan zal woonrijp gemaakt worden, nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, medio 2024.