Bijlage 4 – Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Westerkwartier 2019