Verkoop projectmatige Kavel Grootegast, Roblespark, fase 2 zuid

In de gemeente Westerkwartier wordt in het dorp Grootegast een woonwijk ontwikkeld, ‘t Roblespark. De eerste fase is al afgerond. Het midden gedeelte van fase 2 is in uitvoering, dit betreft vrije kavels en projectmatige 2-onder-1 kapwoningen.

In fase 2 zuid van het Roblespark kunnen 19 woningen worden gerealiseerd. Fase 2 een Kavel gereserveerd voor projectmatige woningbouw. Het gaat om de ontwikkeling van 2 blokjes van 4 woningen en 11 geschakelde woningen.

Deze aankondiging is bedoeld om belangstellende marktpartijen te attenderen op deze verkoop.

De projectmatig te ontwikkelen kavel wordt via inschrijving aan de hoogste bieder uitgegeven. Marktpartijen, die de ontwikkeling en realisatie van de woningen op zich willen nemen, kunnen tot tot uiterlijk 9 februari 2023, 12:00 uur hun bod kenbaar maken. Hiervoor moet het formulier ‘Inschrijving verkoop projectmatige kavel Grootegast, Roblespark, fase 2 zuid’ worden ingevuld en met de gevraagde bijlagen per aangetekende post in een gesloten envelop, met vermelding van ‘projectbouw Roblespark’ in de linkerbovenhoek, te worden gestuurd naar MW notariaat, Het Steen 13, 9861 BA Grootegast. Het formulier met de gevraagde bijlagen mag ook bij het kantoor van de notaris worden afgegeven.

Aan de inschrijving kunnen alleen gegadigden meedoen die een onderneming drijven die is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister en die zich bezighouden met de exploitatie van een projectontwikkelingsbureau, bouwbedrijf of gelijke activiteiten. Een onderneming kan zich slechts eenmaal inschrijven. Dit geldt ook voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep/combinatie. Slechts één onderneming uit die groep/combinatie kan zich inschrijven als zelfstandige inschrijver.

De te realiseren woningen moeten voldoen aan het geldende bestemmingsplan ‘Grootegast, herziening Roblespark 2019’. Dit plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie over de wijze van inschrijving en verkoop van de projectmatig te ontwikkelen Kavel vindt u in het document ‘Procedure verkoop projectmatige Kavel Grootegast, Roblespark, fase 2 zuid’.