Ontwikkelingen Fase 2a Zuid

In 2022 zullen nader te kiezen projectontwikkelaars naar verwachting starten met de verkoop van de kavels/woningen gelegen aan de Brimeulaan in ’t Roblespark te Grootegast. Dit is het gebied ten zuiden van de K.B. Dijkstralaan in fase 2a Zuid. Hier zijn rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen gepland. Om in dit gebied woningen te bouwen, is een bestemmingsplanprocedure gestart. In verband daarmee zijn enkele onderzoeken verricht, hieruit is gebleken dat er ten zuiden van de K.B. Dijkstralaan geen beschermde diersoorten aanwezig zijn.

Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan eind 2021 ter inzage kan worden gelegd. De uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad verwachten wij in het begin van 2022. Pas als het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is, kunnen de woningen worden verkocht.

Op dit moment zijn er nog geen projectontwikkelaar(s) geselecteerd. In 2021 starten de verkennende gesprekken met een aantal projectontwikkelaars. Daarna zal er een projectontwikkelaar(s) gekozen worden. De verkoop zal naar verwachting in eerste kwartaal van 2022 starten.

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Snitjer van het team Wonen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0594 of via wonen@westerkwartier.nl